Stronka.

MICHAŁ PRAGACZ

klasa 3a

Prawo Lenza lub reguła Lenza, zwana również regułą przekory – reguła określająca kierunek zjawisk zachodzących w procesie indukcji elektromagnetycznej. Została nazwana na cześć Heinricha Lenza, który sformułował ją w 1834 roku.

Przykłady wnioskowań z reguły Lenza:

Schemat reguły Lenza

Inne reguły i prawa w fizyce:

  1. Prawo Pascala
  2. Prawo Archimedesa
  3. Prawa Keplera
Rower Janka jest szybki. Ania ogląda piękną książkę. Tomek odwiedził chorego kolegę.

Obrazek